Máy đầm dùi chiết giang 2,2 kW

Là sản phẩm đầm bê tông được sử dụng để làm nền trong khi xây dựng đổ bê tông. Đầm dùi có tính năng khiến cho các hạt phối liệu trong khối vữa xem kẽ, bố trí chặt nhau vì lực ma sát giữa chúng đã bị phá vỡ. So với nguyên tắc đầm thủ công, … More Máy đầm dùi chiết giang 2,2 kW